Aaltjes in prei herkennen en bestrijden

Kijk hier voor een pdf-versie van deze informatie (flyer).

 

Aaltjes kunnen ook in prei schade veroorzaken. Vooral in zaaiprei is de kans op schade het grootst vanwege het feit dat dit gewas relatief vroeg op het productieperceel staat en het gewas in het kiemplantstadium het meest gevoelig is. In plantprei is de kans op schade minder groot.  De belangrijkste aaltjes die in prei schade veroorzaken zijn Trichodoriden, Pratylenchus penetrans en Meloidogyne  chitwoodi.

 

 

Paratrichodours & Trichodorus spp.

Deze aaltjes kunnen bij hogere dichtheden matige schade geven bij prei, maar vermeerderen slecht op dit gewas. Vooral in een koud en nat  voorjaar richten deze aaltjes de grootste schade aan.

Herkenning

Bovengronds: er vallen planten weg en er ontstaat een heel onregelmatige groei met gezonde en achterblijvende planten.

Ondergronds is te zien dat de wortels afgestompt en vertakt zijn. Een gezond wortelstelsel bij prei bestaat uit lange vrijwel onvertakte witte wortels.

 

Schade in prei door Trichodoriden

Beheersing

Zaai niet in koude vochtige grond maar wacht tot de bodemtemperatuur wat hoger is (>10°C) zodat het gewas een snelle start kan maken. Plantprei is aanmerkelijk minder schadegevoelig dan zaaiprei. Teel voorafgaand aan de teelt van prei geen gewas wat deze aaltjes sterk vermeerderd.

 


Pratylenchus penetrans

Herkenning

Dit aaltje vermeerdert zich sterk op prei. Bovengronds is alleen bij hoge dichtheden een groeiachterstand te zien. Dit zal veelal volvelds zijn waardoor het niet direct opvalt, behalve dat de prei ook minder uniform qua maat zal zijn. Ondergronds zijn bruine lesies op de wortels van de planten te zien veroorzaakt door het binnendringen van de aaltjes.

 

Schadebeeld van Pratylenchus penetrans.

Beheersing

Teel voor de prei geen gewassen die veel Pratylenchus achterlaten zoals, mais en  vlinderbloemigen. Deze gewassen zijn zelf niet schadegevoelig. Bieten zijn een goede voorvrucht. De teelt van Tagetes patula is een zeer goede bestrijdingsmethode waar meerdere jaren van geprofiteerd kan worden.


Meloidogyne chitwoodi

Meloidogyne chitwoodi (ook het maïswortelknobbelaaltje genoemd) vermeerdert zich matig op prei. Het lijkt erop dat prei niet erg schadegevoelig is voor M. chitwoodi. Dit is vastgesteld bij dichtheden tot 300 eieren en larven per 100ml grond. Hoe de schadegevoeligheid is bij zeer zware besmettingen is niet bekend.

Herkenning

Bovengronds is aan het begin van het groeiseizoen te zien dat de gewasontwikkeling achterblijft. Later groeit het gewas er over heen.

Ondergronds is te zien dat de wortels verdikt zijn doordat het aaltje knobbeltjes vormt.

 

Schade door Meloidogyne chitwoodi.

Beheersing

Doordat de natuurlijke sterfte in het voorjaar heel hoog is kan laat zaaien veel schade voorkomen. Vooral bij fallax werkt dit goed. En zwarte braak periode van 2-3 maanden zorgt ook voor een hoge sterfte, die wel tot 90 % kan oplopen. De teelt van niet waardplanten wordt ook aanbevolen (M. chitwoodi/M. fallax: bonen, Tagetes; M. hapla: graan), resistente tussengewassen (bijv. bladrammenas).