Nieuws en agenda

 

BOER ZOEKT AALTJE

 

Nederlands-Duitse praktijkdag ProGemüse

 

Aaltjesbestrijding in de groenteteelt

 

- Verslag volgt! -

 


  • Monstername, diagnose- en bestrijdingsmaatregelen in D en NL
  • Het nieuwe Aaltjesschema
  • Groenbemesters voor bestrijding van aaltjes

21 augustus 2013
PPO Vredepeel

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Praktijkdag Bodem 2012 in Vredepeel

 

Projectpartner PPO organiseerde de Praktijkdag BODEM 2012 op 17 augustus op PPO locatie Vredepeel.

 

Locatie:

PPO Vredepeel

Vredeweg 1

 

Programma:

 

Praktijkdag  met doorlopend Bedrijvenmarkt met diverse workshops

Minisymposium
- Visie op bodemkwaliteit op zandgrond - PPO
- Wat heeft Masterplan Mineralenmanagement de akkerbouwer te bieden - MMM
- Invloed klimaatsverandering op de (landbouw) bodem

Programma in het veld:
- Grondbewerking
- Groenbemesters en aaltjes
- Bodemindicatoren
- Bouwen aan een vitale Bodem
- Organische stof, compost en bodemverbeteraars
- Efficiënte bemesting in aardappel

Praktijkdag
De toelichting in het veld werd verzorgd worden door onderzoekers van PPO, PRI, NMI, LBI en ALTIC, adviseurs van DLV plant en Hortinova en vertegenwoordigers van bedrijven, die een demo of proef op locatie hadden aangelegd. Ook verschillende projectpartners van ProGemüse waren aanwezig .

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Nieuwe veldproeven

 

In het ProGemüse-project worden diverse tests uitgevoerd, zowel in kassen alsook vollegrond-proeven. Hier worden in maart/april 2012 bij de partners Brocker KG (D) en Rijko / De Schakel (NL) wortels in verschillende concentraties ingezaaid (Brocker: 1,6 miljoen zaden / ha, De Schakel: 20 miljoen zaden / ha). Vervolgens zal gekeken worden hoe zich de aaltjes-populaties in verschillende plantdichtheden ontwikkelen.

 

 

Inzaaien van wortels in Duitsland (l) en Nederland (r)

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

ProGemüse op de Floriade in Venlo

 

De partners van Pro-Gemüse waren uitgenodigd om zich binnen het paviljoen van het bondsland Noordrijn-Westfalen op Floriade 2012 in Venlo te presenteren. Op 10 mei hadden talrijke bezoekers de hele dag over gelegenheid om niet alleen met aaltjes maar ook met hun onderzoekers kennis te maken.

 

De Duits-Nederlandse projectgroep op de Floriade 2012 in Venlo

 

Veel bezoekers uit Nederland en Duitsland konden zich over aaltjes en het project ProGemüse laten informeren.

 

Het Floriade-terrein in Venlo

 

 

Peen-synode bij Brocker

 

Op 28 maart 2012 kwam de projectgroep bij de peenfabrikant en projectpartner Brocker KG in Willich (achter Mönchengladbach) bijeen. Afstemming en evaluatie van veld- en kasproeven stond op de agenda. Hoe belangrijk het is om aaltjes-problemen in de vollegrondsteelt met de juiste vruchtwisseling aan te pakken, werd tijdens de aansluitende bezichtiging van het imposante bedrijf duidelijk. Brocker verbouwd op ruim 1.000 ha conventionele en biologische peen die op het bedrijf opgeslagen, gewassen en voor de consument verpakt wordt.

 

De Duitse en Nederlandse partners bij de bespreking van veld- en kasproeven

 

 

 

ProGemüse op de groenteteeltdag in Keulen

 

Op 31 augustus 2011 bezochten groentetelers en -verwerkers uit het Duitstalig gebied en uit de Benelux-landen Auweiler in de buurt van Keulen, waar de landbouwschap Noordrijn-Westfalen (LWK NRW) de jaarlijkse "Gemüsefeldtag" organiseerde.

 

Of het om nieuwe soorten, teelttechnieken of verwerkingsmethoden gaat - er was van alles rondom groentes te zien en te beleven. Ook ProGemüse was met een stand vertegenwoordigd waar veel belangstellenden met hun vragen rondom aaltjes informatie konden opdoen.