Een Europees project

 

Het project ProGemüse („ProGroente“) is een initiatief van 3 partners uit de industrie en 3 wetenschappelijke instellingen en wordt door diverse partners mogelijk gemaakt. 50% van het projectbudget komt van de EU, 15% van de provincie Limburg,15% van Noordrijn-Westfalen en 20% wordt door de projectpartners zelf gefinancierd.

 

De partners op Nederlandse zijde zijn:

 

  • Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) resp. Dienst Landelijk Onderzoek (DLO), een wetenschappelijk instituut van de WUR.

 

En op Duitse zijde zijn dit:


 

Het Duits-Nederlandse projectbureau DNL-contact in Steinfurt begeleidt het project op administratief en organisatorisch niveau.