Wat willen wij bereiken?

 

Het project bestaat uit vier onderdelen, die elkaar aanvullen:


1. Bemonstering & schadedrempels
Standaardisering van onderzoeksprocedures en uitwerking van schaderelaties tussen aaltjes en gewassen. Hiervoor worden o.a. laboratorium-tests van de partners met elkaar vergeleken.

2. Opbouw netwerk
Met de grensoverschrijdende samenwerking in het vaststellen van aaltjes-schades in het euregio-gebied wordt een grensoverschrijdend netwerk van betrokken partijen en geïnteresseerden opgebouwd.

3. Bestrijdingsmaatregelen ontwikkelen
Uitwerking van het aaltjesschema met informatie over de mate van vermeerdering van de aaltjes en de door hun veroorzaakte schade bij verschillende groentesoorten.
Bestaande bestrijdingsmaatregelen worden verbeterd en alternatieve maatregelen uitgewerkt.

4. Bijscholingen en PR
Opleiding en bijscholing van producenten, verwerkers en adviseurs in de groentesector t.b.v. het signaleren van schadelijke aaltjes. Er worden een themaconferentie en demonstratiedagen georganiseerd.