Grensoverschrijdende aanpak van het aaltjes-probleem

In de euregio rhijn-maas-noord (Nederrijn – Limburg) is de industriële verwerking van groente zoals peen, spinazie, selderie, uien, bonen en erwten van grote economische betekenis.
Deze intensieve groenteteelt brengt met zich mee dat bepaalde aaltjes in dit gebied steeds meer schade aan opbrengst en kwaliteit veroorzaken.

Aan Duitse en Nederlandse zijde heeft men het aaltjes-probleem in het verleden op verschillende manieren aangepakt, zowel voor wat betreft de opsporing alsook de bestrijding.


Dit is gezien de open grenzen en het groeiend aantal grensoverschrijdende activiteiten en transporten in de landbouw weinig efficiënt - en met het oog op het aaltjes-probleem soms contra-productief.


In dit grensoverschrijdende project wordt de kennis van beide kanten van de grens gecombineerd. Partners uit landbouw, industrie, adviesinstellingen en wetenschap werken samen, wisselen ervaringen uit en ontwikkelen met elkaar innovatieve strategiën voor de duurzame bestrijding van schadelijke aaltjes en voor een betrouwbare en hogere groenteproductie.

 

De Duits-Nederlanse projectgroep op de Floriade 2012 in Venlo