Aaltjes in koolgewassen herkennen en bestrijden

Kijk hier voor een pdf-versie van deze informatie (flyer).

 

De meest belangrijke plantparasitaire aaltjes in koolgewassen zijn de bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en in mindere mate ook H. betae. Soms kunnen ook de soorten Meloidogyne hapla, M. chitwoodi, Pratylenchus penetrans, Paratricho­dorus spp. en Tricho­dorus spp. schade veroorzaken.

 

 

Heterodera schachtii & H. betae

 

Er zijn twee verschillende bietencysteaaltjes die in koolgewassen kunnen optreden; het witte bietencysteaaltje, Heterodera schachtii, dat zowel op klei als zand voorkomt en het gele bietencysteaaltje, Heterodera betae, dat vooral op het zand problemen veroorzaakt. Behalve voor bieten zijn deze soorten ook schadelijk voor kroten, spinazie en koolsoorten (vooral spruitkool). Het gele bietencysteaaltje is bovendien nog schadelijk voor vlinderbloemigen waar dit bietencysteaaltje zich ook op vermeerderen kan.

 

Rechts: pleksgewijze uitblijvende groei in spruitkool door Heterodera schachtii

 

 

Herkenning

Bij hoge aantallen aaltjes kunnen deze aaltjes matige schade veroorzaken.

 

Bovengronds: Bij uitgeplante kool kan pleksgewijs een slechte groei voorkomen, soms ook vertraagde groei over het hele perceel. Bij zware aantasting kan een behoorlijke opbrengstderving optreden. In gezaaide kool kunnen de cysteaaltjes sterke wegval van kiemplanten veroorzaken.

 

Ondergronds: Bij aangetaste planten zijn 6 tot 8 weken na zaai de cysten duidelijk als witte of gele speldenknoppen aan de sterk vertakte wortels waarneembaar.

 

Beheersing

Als voorvrucht cysteaaltjes vermeerderende gewassen (bieten, kroten, spinazie, koolzaadgewassen of andere koolsoorten) vermijden. In het geval van het gele bietencysteaaltje ook vlinderbloemige gewassen vermijden omdat de gele bietencysteaaltjes hier sterk op vermeerderen. Er zijn tegen beide soorten cysteaaltjes resistente bladrammenas en gele mosterdrassen beschikbaar.


Achterkant van een vrouwelijk exemplaar van Heterodera schachtii op het wortelstelsel.

 

 

Heterodera cruciferae

 

Het koolcysteaaltje Heterodera cruciferae tast alleen Cruciferae (kruisbloemigen) aan. Het vormt kleine citroenvormige, roodbruine cysten op de wortels. Er is nog wenig over dit aaltjessoort bekend, daarom zijn er ook geen schadebeelden. De bestrijding moet vooralsnog volstaan met met ruime vruchtwisseling van 2 tot 3 jaar met niet-kruisbloemigen.